Przeznaczenie człowieka to przeświadczenie o zaplanowanym z góry porządku oraz planie. Mowa tutaj o losie danej osoby, ale też o całym świecie. Wiele osób wierzy w przeznaczenie.

Czym jest przeznaczenie?

Przeznaczenie często uważane jest przez ludzi za fatum, czyli coś negatywnego, co musi się zdarzyć. Ludzie od dawna wierzą, że los człowieka jest z góry ustalony, a rola człowieka sprawdza się tylko do tego, żeby poddać się przeznaczeniu. Sporo w tej kwestii mają religie. Przeznaczenie może być inaczej odbierane w zależności od kultur, których na świecie jest przecież bez liku. Najczęściej wierzący uważają, że przeznaczenie wyznacza stwórca, czyli Bóg. Podobnie jak istnieje fatum, tak samo istnieje szczęście, a jedno i drugie wynika z przeznaczenia. Oczywiście nie każdy człowiek w to wierzy, zwłaszcza mowa tutaj o ateistach. W kontekście religijnym przeznaczenie to nieodwołalna konieczność. Z ludzkiego punktu może być ona korzystna bądź negatywna. Natomiast przeciwnością przeznaczenia jest wolna wola. W tej kwestii warto przytoczyć punkt widzenia przedstawiany na kursach rozwoju duchowego. W takim przypadku przeznaczenie oraz wolna wola to dwie strony tego samego medalu. To pierwsze ma ścisły związek z tym drugim. Wypadkową przeznaczenia oraz wolnej woli jest los każdego człowieka.

Jak ludzie postrzegają przeznaczenie oraz wolną wolę?

Sporo osób z całego świata jest zdania, że ich los jest odgórnie przesądzony, a życie zaplanowane przez wyższe siły, najczęściej przez Boga. Tak przynajmniej wynika z wielu kultur oraz wierzeń. O przeznaczeniu oraz silnej woli można mówić bardzo dużo. Ta kwestia jest dla wielu ludzi mocno drażliwa, a niekiedy nawet kontrowersyjna. Każdy człowiek ma swoje przekonania i inaczej może postrzegać przez nie otaczający świat. Istnieje jednak konflikt wolnej woli oraz przeznaczenie. Mowa tutaj o odmiennym zdaniu w zależności od punktu widzenia. Pewni ludzie myślą, iż ich działania niczego nie zmieniają, ponieważ ich los został już z góry zaplanowany. W takim przypadku wierzą oni, że niczego nie można uciec od swojego przeznaczenia. Kwestią sporną jest jednak to, kto ustalił przeznaczenie i dlaczego człowiek staje się przez to bezwolną osobą. To, co zostało zaplanowane, może być jedną z wielu różnych alternatyw, w zależności od tego, jak będą wyglądały decyzje życiowe konkretnego człowieka.